Stadgar Skutan 27 Godkända av Bolagsverket 2018-10-17