Normala ordningsregler gäller vid ombyggnation:

Våtrum och kök

Vid ombyggnation av våtrum och kök gäller:

Riva och flytta väggar

Det behövs ett intyg från byggnadsingenjör som tittar på ritningarna på huset och lägenheten. Om vederbörande kan intyga att det inte är en bärande vägg, eller att det är någon annan fara med att ta ned väggen, så har styrelsen inget att invända emot ändring av väggar.

Om ingenjören inte kan göra detta så krävs det en s.k statiker. En Statiker kontrollerar ritningar och konstruktionen för att se om det är möjligt att riva.

Detta intyg skall styrelsen erhålla innan arbetena utförs.

Ventilation

Huset har självdragssystem så ingen fläkt får kopplas på ventilationen. Kolfilterfläkt som inte är kopplat till sytemet får användas. Inga ingrepp får ske på ventilationen.

Elinstallationsarbeten

Alla elinstallationsarbete ska utföras av ett bolag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det går att själv kontrollera att bolaget är registrerat och godkänt på verkets hemsida. Efter utförd elinstallation ska bolaget ge dokumentation på utfört arbete som du som beställare är skyldig att kunna uppvisa vid eventuell förfrågan från styrelsen eller fastighetsförvaltaren.