Senast uppdaterad per : 2021-09-01

BRF Skutan 27

Brf Skutan 27 är en äkta och stabil bostadsrättsförening belägen på Kungsholmen i Stockholm. Föreningen består totalt av 37 lägenheter som alla upplåtes med bostadsrätt, med undantag från två (2) lokaler i entréplan som hyrs ut som bidrar till en god inkomstkälla.

Föreningens juridiska namn

Bostadsrättsföreningen Skutan 27

Föreningens adress

Brf Skutan 27, Svarvargatan 10, 112 49 Stockholm

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta styrelsen på brfskutan27@gmail.com

Organisationsform

Brf Skutan är en äkta bostadsrättsförening som innehar betyg A+ för 2020.

Organisationsnummer

716417 – 4547

Ekonomi

Mer information om förenings ekonomi går att hitta under: Dokumentarkiv –> Årsredovisning 2020

Månadsavgiften

I månadsavgiften ingår värme, vatten och kabel-TV. Obligatoriskt tillägg om 125kr/månad för bredband samt 50kr/månad för balkongavgift. Ingen planerad avgiftsändring.

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsförsäkring tecknas av enskild medlem, likaså hemförsäkring.

Årsredovisning

Årsredovisning finns för nedladdning under dokumentarkiv.

Gemensamma utrymmen

Hiss

Ja, till plan 5.

Vindsförråd

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd.

Tvättstuga

Tvättstuga finns på entréplan och delas mellan alla i föreningen. Bokningssystemet i tvättstugan går via appen ”Boka tvättid”.

Innergård

Innergården delas med fem andra föreningar. Skutan 27 har idag inget eget möblemang, men har tillåtelse att låna bord och stolar från andra föreningar.

Cykelförråd/barnvagnsrum

Finns ej. Cyklar kan parkeras vid stolpar utanför entrén.
Barnvagnar måste förvaras inne i lägenheten, gäller både chassi och liggdel.

Takterass

Gemensam takterrass finns ej, den tillhör lgh 1601.

Parkeringsplats

Bostadsrättsföreningen innehar inget garage eller tilldelade parkeringsplatser till lägenheten. Det finns offentliga parkeringsplatser utanför byggnaden. Vidare information om boendeparkering finns på webbsidan för Stockholms stad (www.stockholm.se).

Lägenheterna

Bredband

Brf Skutan 27 har tecknat gruppavtal med ComHem med avgiften på 125 kr/månad, för bredband 100/10. Uppgraderingsmöjligheter finns tillgängliga via ComHem. En trådlös router ingår per hushåll och tillhör ägaren av lägenheten.

Balkongfond

För varje bostadsrätt som enskilt disponerar balkong, altan eller altandörr betalas avgift till föreningens balkongfond.

Lägenheter med terrass

Marken vid uteplatser är inte upplåten med bostadsrätten, den ingår inte i bostadsrättens andelstal. Den är liksom föreningens övriga mark gemensam. I dagsläget finns en muntlig överenskommelse genom ett stämmobeslut att bostadsrättsinnehavaren med altandörr får bygga en terrass mot att de håller ordning på innergården. Utförande ska stämmas av med styrelse.

Energiprestanda:

En energideklaration utfördes senast November 2020. Byggnadens energiklass: E Certifieringen erhålls av OKV-Ventilation och är giltig till och med 2030-11-03.

Medlemskap och överlåtelse

Ansökan om ut – och inträde

Anmälan om in – och utträde skall göras skriftligen.

Beslut om medlemskap och handläggningstid

Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person eller juridisk person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från att den skriftliga ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Delat delägarskap

Tillåter delat ägande, varav 10 procent är minsta ägarandel. Samtliga måste inte vara skrivna på adressen.

Överlåtelseavgift

Betalas av köparen och får uppgå till högst 2.5 procent av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

Ägaröverlåtelser

Skickas till: Stockholmia Fastighetsförvaltning, Blekingegatan 46, 116 62 Stockholm

Pantsättning

Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren och får uppgå till högst 1 procent av det prisbelopp som gäller vid tidpunkten som svarar tillsammans med förvärvare för att av styrelsen bestämd överlåtelseavgift betalas.

Huset

Antal våningsplan

Fastigheten har 6 våningsplan

Byggår

Fastigheten byggdes år 1931

Lägenheter

Föreningen består av 37 stycken, där upplåter två lokaler med hyresrätt.

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ventilation

Självdrag

Genomförda renoveringar

1994 – Trapphus

1995 – Hissen

1996 – Fönster mot gården

1997 – Fasadrenovering

2004 – Byte av elstigare och elcentral

2001-2008 –  Löpande stamrenoveringar i takt med att medlemmarna själva renoverat kök och badrum

2009 – Renovering av vindsförråd

2010 – Ny entreport

2010 – Takrenovering

2014 – Flyttat tvättstuga till ny lokal

2016 – Balkongerna mot gatan färdigställdes

2016 – Hissrenovering

2016 – Ny torktumlare

2016 – Renovering av kungsbalkong och fasaden under den

2019 – Renovering av takterass som tillhör lgh 1601 pga vattenskada

2020 – Byte av namnskyltar till respektive lägenhetsdörr.

2021 – Ny tvättmaskin

Inga planerade renoveringar

Övriga frågor

För övriga frågor: se stadgar, årsredovisning och protokoll på vår hemsida under dokumentarkiv.

Vänligen observera

Brf Skutan 27 reserverar sig för eventuella felaktigheter i informationen ovan. Om du som mäklare, säljare eller köpare lägger stor vikt vid detaljer är det ditt eget ansvar att få information verifierad av respektive part.