Ekonomi

Vad ingår i månadsavgiften? 

Vänligen se våra stadgar. Vi har inte beslutat om någon avgiftshöjning i denna stund.

Energideklaration

Ny mätning på gång.

Överlåtelseavgift

Betalas av köparen

Delat ägande

Vi tillåter delat ägande.

Parkeringsplats

Bostadsrättsföreningen innehar inget garage eller tilldelade parkeringsplatser till lägenheten. Det finns offentliga parkeringsplatser utanför byggnaden. Vidare information om boendeparkering finns på webbsidan för Stockholms stad (www.stockholm.se).

Bredband

Vi har tecknat gruppavtal med ComHem, avgift 125 kr/månad, för bredband 100/10. Uppgraderingsmöjligheter finns tillgängliga via ComHem. En trådlös router ingår per hushåll som tillhör ägaren av lägenheten.

Ägaröverlåtelser

Skickas till: Stockholmia Fastighetsförvaltning, Blekingegatan 46, 116 62 Stockholm

Renoveringar

Vi har inga planerade renoveringar i denna stund.

Dokumentarkiv

För övriga frågor: se stadga, årsredovisning och protokoll på vår hemsida Dokumentarkiv

Övrigt