Ägaröverlåtelser ska skickas till:
Stockholmia
Blekingegatan 46
116 62 Stockholm