I dokumentarkivet går det att ta del av information såsom stadgar, protokoll från stämmor och årsredovisningar. Klicka här för att se dokumenten.