Inför årsstämman 2020 så kan ni läsa om årsredovisningen och revisionsberättelsen från 2019. Se bifogade filer för mer information.