Planerat arbete

Vecka 23 kommer Kumla Bygg att bygga upp en ställning till taket på innergården. Detta för att kunna genomföra renovering av vår läckande takterrass.

Planerat avbrott

Arbete på fjärrvärmenätet kommer att utföras. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:
från 2019-06-11 08:00
till 2019-06-11 16:00
Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Nya styrelsen

Vi har haft vårt första möte och kommer bl.a. att se över möjligheten att ha återvinning av matrester. Undersöka att införa ett elabonnemang, samt se över kostnad för gas.

Hälsningar,
Anders, Viktor, Jakob samt Johanna