Vi kommer att ha årsstämma den 23:e april på Pizzeria Hot & Fresh. Officiell kallelse kommer senast 2 veckor innan.

Motioner till årsstämman

Om ni vill ta upp något på stämman så maila oss på brfskutan27@gmail.com eller lägg en lapp i styrelselådan senast den 3:e april.

Ändrade stadgar

Föreningen måste enligt lag uppdatera sin stadgar, vilket vi kommer att behandla på årsstämman samt en extra stämma. Redan nu kan ni ta del av ändringsmarkerade stadgar (klicka här) i dokumentarkivet. De nya föreslagna kommer att bifogas i den officiella kallelsen.

Ha en bra vår (?) så ses vi den 23:e april.

Hälningar,
Anders, Gustav och Rickard