Informationsbladet angående Com Hem har uppdaterats. Priset har korrigerats eftersom den saknade moms. Den nya versionen finns tillgänglig här.