I dokumentarkivet finns nu protokoll för årsstämman 2017.