Välkommen till BRF Skutan 27 på Kungsholmen!

Styrelsen önskar dig varmt välkommen till bostadsrättsföreningen BRF Skutan 27 och vi hoppas att du ska trivas med oss, föreningen och dina nya grannar.

För att underlätta för dig att komma tillrätta har vi sammanställt denna information. För frågor kan du kontakta styrelsen på brfskutan27@gmail.com. 

Om att bo i bostadsrättsförening

Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med alla andra medlemmar i föreningen äger de fastigheter som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan alla kostnader och utgifter betalas gemensamt av oss medlemmar.

Ju lägre kostnader och utgifter föreningen har, desto lägre avgift för respektive bostadsrätt. Det är därför viktigt att vi medlemmar är aktsamma om vår gemensamma utrustning som till exempel tvättmaskiner, portar, hiss osv.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel och består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant, valda av medlemmarna på årsstämman. Styrelsen har regelbundna träffar och information om pågående arbeten läggs upp på hemsidan samt finns på informationstavlan vid entrén. Om du undrar över något, vill framföra klagomål eller har förbättringsförslag så får du gärna kontakta oss.

Frågor, funderingar eller åsikter skickar du i första hand till brfskutan27@gmail.com,  alternativt kan du lämna en lapp i föreningens brevlåda som finns på entréplan. Lämna alltid namn, lägenhetsnummer och mailadress eller telefonnummer så att styrelsen kan återkoppla.

Trivsel

Visa alltid respekt genom att tänka på ljudnivån, framför allt mellan 22:00 – 08:00. Vid en tillställning, meddela dina närmaste grannar i förväg genom en lapp i entrén eller i grannarnas brevlåda.

Blir du störd av en granne så knacka på hos den och berätta det. Känner du att du inte lyckas lösa situation själv så kan du ta kontakt med styrelsen. Ange vilken form av störning och vilket lägenhetsnummer störningen kommer ifrån samt vilka åtgärder du själv har vidtagit.

Tvättstuga

Vi använder oss av bokningssystemet bokatvattid.se. Ladda hem bokningsappen som heter ”Boka tvättid”, finns för både Android och iOS eller boka din tvättid via hemsidan. Logga in genom att söka och välja Brf Skutan 27. Ange därefter lägenhetsnummer samt pinkod och klicka på logga in. Är du ny i föreningen eller saknar din pinkod, maila till brfskutan27@gmail.com och uppge lägenhetsnummer. 

Vid felanmälan (trasig tvättmaskin, översvämning m.m), kontakta fastighetsskötaren på felanmalan@stockholmia.se eller ring 08 505 536 30. Uppge alltid adress / förening vid kontakt med dem.

Entrén är vår enda utrymningsväg

Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från barnvagnar, rullatorer, cyklar, kartonger, tidningar och andra lösa föremål. Lösa föremål kan försvåra utrymningen av fastigheten och ses också som lättantänt material. Dessa får inte ens tillfälligt förvaras i trapphuset, vilket understöds av lagen om skydd mot olyckor. Vänligen respektera detta för allas säkerhet.

Dessa regler gäller även i trapphuset.

Innergård

Det finns en innergård i bostadsrättsföreningen som alla medlemmar kan använda. Vi delar denna innergård med 5 andra bostadsrättsföreningar runt omkring och därför är det viktig att vi håller innergården ren så att alla medlemmar trivs. Det du tar med dig dit, tar du också därifrån.

Namnskylt på dörr och brevlåda

För att byta namn på din brevlåda i entrén samt på din dörr, hör av dig till fastighetsskötaren Stocholmia på info@stockholmia.se.

Soprum

Sopkärlen återfinns ute på gatan, till höger om huvudentrén. Pga. brandrisken är det ej tillåtet att förvara sopor och skräp utanför din egen dörr. Hushållssopor kastas i dem små luckorna, medan vi sorterar tidningar och wellpapp i dörren till höger närmast entrén. Tänk på att trampa ihop wellpapp. Om det är fullt så ber vi dig gå till närmsta återvinningsstation.

Vinden

Vinden återfinns på våning sex, dörrarna närmst trappan. Varje vindsförråd är märkt med lägenhetsnummer. Det är inte tillåtet att förvara saker i gången. 

Portkodsystemet

Koden till portkoden är 4 siffrig och ändras ca. kvartalsvis. Tänk på att inte lämna ut portkoden till leverantörer. Möt leverantören vid entrén istället.

Bredband

BRF Skutan 27 har tecknat ett gruppavtal med ComHem. Detta innebär att ni betalar 125 kr/månad (ord pris 369kr/mån) det vill säga en rejäl rabatt på bredband från ComHem. Avgiften kommer att tydligt specificeras på er hyresavi.

Gruppavtalet innebär i följande:
• Privatabonnemang på Bredband 100/10
• En trådlös router ingår per hushåll som tillhör ägaren av lägenheten.

Är du redan kund hos Com Hem? Ring på Kundservice på telefon 0775-17 17 20 med öppettider vardagar 8.00-21.00 och helger 9.00-18.00 för att aktivera den nya rabatten.

Har du ett avtal på bredband via en annan leverantör? Kontakta dom och säg upp avtalet

Vad händer om utrustningen går sönder? Kontakta Com Hems Kundservice som kan kontrollera utrustningen innan den repareras eller byts ut.

Jag vill ha snabbare uppkoppling än 100Mbit? Kontakta Com Hem så finns det möjlighet att uppgradera. För närvarande kostar 250Mbit 70kr extra per månad, 500Mbit 200kr och 1000Mbit 500kr.

Ventilation/Köksfläktar

Huset har självdragssystem så ingen fläkt får kopplas på ventilationen. Kolfilterfläkt som inte är kopplat till systemet får användas. Inga ingrepp får ske på ventilationen.

Andrahandsuthyrning

Vi tillåter andrahandsuthyrning vid t.ex utlandstjänstgöring, tillfälligt arbete / studier på annan ort eller för provboende i samboförhållande.  Uthyrningen sker med högst tolv månader i taget i max 2 år. Korttidsuthyrning är ej tillåtet t.ex uthyrning via AirBnB. 

Innan ni hyr ut er lägenhet i andra hand så måste styrelsen godkänna det. Vänligen följ denna process:

  1. Skicka ett e-mail till brfskutan27@gmail.com.
  2. Skriv ut och fyll i blanketten ”Ansökan om tillstånd att hyra ut i andra hand” (klicka på länken).
  3. Lägg blanketten i styrelsebrevlådan på entréplan eller skanna och maila till oss.

Brandsäkerhet

En enkel regel vid brand är Rädda – Varna – Larma – Släck. Vår närmaste nödutgång är huvudentrén. Tänk dock på att inte gå ut i ett rökfyllt trapphus, utan stäng dörren och stanna i din lägenhet tills räddningstjänsten kommer. Vi rekommenderar att du har en pulversläckare, brandfilt samt brandvarnare hemma. Brandvarnare kan tillhandahållas av föreningen.

Vi gör allt för att förebygga brand. Du kan hjälpa till genom att inte förvara lösa föremål i entrén, trapphus eller hiss. Det är inte tillåtet att t.ex ställa ut soppåsen utanför dörren, förvara barnvagn eller rullator m.m utanför lägenheten.

Renoveringar

Renoveringar får ske på vardagar, mellan 8.00-17.00. Om du ska renovera på helgen, ska detta meddelas i god tid till styrelse, samt med lapp i entrén. Vid renovering av våtrum och kök samt om du ska flytta väggar finns det riktlinjer att läsa om på föreningens hemsida. Kontakta alltid styrelsen inför utförande. 

Se fliken ”Regler vid ombyggnation ovan” för mer utförlig information.

Hisskydd ska användas vid flytt/renovering

Vid flytt, renovering eller vid andra tillfällen när du ska transportera utrustning, kartonger etc i hissen ska hisskydd användas/hängas invändigt i hissen. Dessa hittar du (och ställer tillbaka) inne i tvättstugan.

Parkeringsplats

Bostadsrättsföreningen innehar inget garage eller tilldelade parkeringsplatser till lägenheten. Det finns offentliga parkeringsplatser utanför byggnaden som kan användas för att parkera bilen. Vidare information om boendeparkering finns på webbsidan av Stockholms stad (www.stockholm.se).

Cyklar & barnvagnar

Det finns inget cykelförråd i bostadsrättsföreningen. Alla cyklar parkeras därför utanför byggnaden vid dem uppställda stolparna på gatan mittemot husets entré. Cykelförråd finns ej, cyklar kan parkeras vid stolpar utanför entrén. Barnvagnar måste förvaras inne i lägenheten, gäller både chassi och liggdel.

Felanmälan, underhåll och reparationer

I stadgarna finns en förteckning över vad du respektive föreningen ansvarar för när det gäller underhåll och reparationer i lägenheten.

BRF Skutan anlitar Fastighetsbolaget Stockholmia för att förvalta fastigheten. I fall ni måste felanmäla en sak i lägenheten eller fastigheten så når ni Stockholmia enligt nedanstående:

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen?

Årlig föreningsstämma infaller till våren och där fattas viktiga beslut som ingår i styrelsens uppdrag såsom val av styrelse, revisorer och valberedning, föreningens bokslut, samt medlemmars motioner. På varje stämma väljs styrelsemedlemmar. Dessa kan vara nya i styrelsen, eller väljs om att sitta i styrelsen ytterligare en period. Är du intresserad att vara med i styrelsen kan du kontakta valberedningen och sammankallande Anders Ekman på and99.ekman@gmail.com.

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt har de dock endast en röst tillsammans.