Välkommen till BRF Skutan 27 på Kungsholmen!

Styrelsen önskar dig varmt välkommen till bostadsrättsföreningen BRF Skutan 27 och vi hoppas att du ska trivas med oss, föreningen och dina nya grannar. För ytterligare information och de senaste nyheterna kan du besöka föreningens hemsida www.brfskutan27.se eller kontakta oss i styrelsen.

Om att bo i bostadsrättsförening

Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med alla andra medlemmar i föreningen äger de fastigheter som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan alla kostnader och utgifter betalas gemensamt av oss medlemmar.

Ju lägre kostnader och utgifter föreningen har, desto lägre avgift för respektive bostadsrätt. Det är därför viktigt att vi medlemmar är aktsamma om vår gemensamma utrustning som till exempel tvättmaskiner, portar osv.

Ordningsregler

För att allt ska fungera är det viktigt att vi visar andrar hänsyn. Undvik därför att
åstadkomma höga ljud på kvällen efter kl. 22:00. Självklart är det tillåtet att ha fester vid t.ex. inflyttning och födelsedagar, men meddela då dina närmaste grannar i förväg, t.ex. genom en lapp i entrén eller i grannarnas brevlåda. Blir du stört av en granne så knacka på hos den och berätta det.

Känner du att du inte lyckas lösa situation själv så kan du ta kontakt med styrelsen. Ange vilken form av störning och vilket lägenhetsnummer störningen kommer ifrån. Ange även vilka åtgärder du själv har vidtagit. Du får gärna lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig för återkoppling.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel. Styrelsen består idag av 3 ledamöter och en Suppleant.

Har du frågor, funderingar eller åsikter skickar du i första hand ett mail till brfskutan27@gmail.com. Alternativt kan du lämna en lapp i föreningens brevlåda som finns i entréhallen till fastigheten. Lämna alltid namn, lägenhetsnummer och mailadress eller telefonnummer så att styrelsen kan återkoppla.

En årlig föreningsstämma infaller i våren. Stämman består av medlemmarna. Här fattas viktiga beslut som inte ingår i styrelsens uppdrag såsom val av styrelse, revisorer och valberedning, föreningens bokslut, samt medlemmars motioner. På varje stämma väljs styrelsemedlemmar. Dessa kan vara nya i styrelsen, eller väljs om att sitta i styrelsen ytterligare en period. På föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt har de dock endast en röst tillsammans.

Styrelsen

Tvättstuga

Bostadsrättsföreningen Skutan 27 använder sig av bokningssystem Tvättkalendern i tvättstugan. Med systemet kan du enkelt boka, avboka och få påminnelser om dina tvättider, när som helst, var som helst. Det går även att felanmälan trasig utrustning i tvättstugan via Tvättkalendern. För att boka en tvättid så anger du dina personliga inloggningsuppgifter på app.tvattkalendern.se via datorn, mobilen eller surfplattan. Om du är ny i byggnaden och behöver få tillgång till inloggningsuppgifter så kontaktar du Tvättkalenderns support för hjälp.

Parkeringsplats

Bostadsrättsföreningen innehar inget garage eller tilldelade parkeringsplatser till lägenheten. Det finns offentliga parkeringsplatser utanför byggnaden som kan användas för att parkera bilen. Vidare information om boendeparkering finns på webbsidan av Stockholms stad (www.stockholm.se).

Cyklar

Det finns inget cykelförråd i bostadsrättsföreningen. Alla cyklar parkeras därför utanför byggnaden vid dem uppställda stolparna på gatan mittemot husets entré.

Innergård

Det finns en innergård i bostadsrättsföreningen som alla medlemmar kan använder. Vi dela denna innergård med dem andra bostadsrättsföreningar runt omkring därför är det också viktig att vi håller innergården rent så att alla medlemmar trivs.

Portkodsystemet

Koden till portkoden är 4 siffrig och ändras ca. kvartalsvis. Tänk på att inte lämna ut portkoden till leverantörer. Möter leverantören vid entrén istället.

Bredband

BRF Skutan 27 har tecknat ett gruppavtal med ComHem. Detta innebär att ni betalar 125 kr/månad (ord pris 369kr/mån) det vill säga en rejäl rabatt på bredband från ComHem. Avgiften kommer att tydligt specificeras på er hyresavi.

Gruppavtalet innebär i följande:
• Privatabonnemang på Bredband 100/10
• En trådlös router ingår per hushåll som tillhör ägaren av lägenheten.

Är du redan kund hos Com Hem? Ring på Kundservice på telefon 0775-17 17 20 med öppettider vardagar 8.00-21.00 och helger 9.00-18.00 för att aktivera den nya rabatten.

Har du ett avtal på bredband via en annan leverantör? Kontakta dom och säg upp avtalet

Vad händer om utrustningen går sönder? Kontakta Com Hems Kundservice som kan kontrollera utrustningen innan den repareras eller byts ut.

Jag vill ha snabbare uppkoppling än 100Mbit? Kontakta Com Hem så finns det möjlighet att uppgradera. För närvarande kostar 250Mbit 70kr extra per månad, 500Mbit 200kr och 1000Mbit 500kr.

Ventilation/Köksfläktar

Huset har självdragssystem så ingen fläkt får kopplas på ventilationen. Kolfilterfläkt som inte är kopplat till systemet får användas. Inga ingrepp får ske på ventilationen.

Hisskydden

Vid transport av utrustning, kartonger eller föremål i hissen ska det skyddsdukarna, dessa finns i tvättstugan och ska hängas invändig i hissen. Efter användning ska dessa förvaras igen vid angiven plats i tvättstugan.

Återvinningskärlen

Föreningen källsorterar vilket innebär att vi källsorterar våra sopor i separata
uppmärkta inkast i sophusen bredvid ingången till byggnaden. Hushåll sopor kastas i dem små luckor som är tillgänglig från gatan. Vidare finns det möjlighet att lämna tidningar och wellpapp vid soprummet bredvid entrén. För glas, metall och plast finns det en återvinningscentral på korsningen Igeldammsgatan-Flemminggatan. Skulle kärlen vid soprummet vara full så kan det lämnas tidningar och wellpapp också vid återvinningscentralen.

Vinden

Längst upp i huset finns det vindsförråd som tillhör respektive lägenhet. Det är viktigt för att kunna kommer fram till sin vind att det finns inget som är ställt eller förvarad i gången. Skulle det finnas kartonger eller föremål förvarad över en längre period och det är inte markerad så kommer dessa blir bortkastad efter meddelandet till alla medlemmar.

Ombyggnader/renoveringar

 1. Generellt gäller följande ordningsregler:
  * Inte före kl 8:00 och efter 17:00.
  * Endast vardagar.
  * Rent och snyggt i allmänna områden.
  * I hissen ska hisskydden från tvättstugan vara upphängda innan hissen
  används för materialtransporter.
  * Lagring av material i trapphusen får endast ske någon enstaka dag och
  väggarna måste vara skyddade.
 2. Vid ombyggnation av våtrum och kök gäller:
  * Det är inte tillåtet att flytta på kök och badrum.
  * Branschregler för Säker Vatteninstallation måste följas.
  * Nyinstallerade avlopp och vattenrör måste ligga utanpå, dvs. inte inbyggda under golv eller i väggar. Detta för att särskilja vad som är lägenhetsinnehavarens ansvar och vad som är föreningens.
 3. Riva och flytta väggar:
  * Det behövs ett intyg från byggnadsingenjör som tittar på ritningarna på
  huset och lägenheten. Om vederbörande kan intyga att det inte är en
  bärande vägg, eller att det är någon annan fara med att ta ned väggen, så
  har styrelsen inget att invända emot ändring av väggar.
  * Om ingenjören inte kan göra detta så krävs det en s.k statiker. En Statiker
  kontrollerar ritningar och konstruktionen för att se om det är möjligt att riva.
  Detta intyg skall styrelsen erhålla innan arbetena utförs.
 4. Elinstallationsarbeten:
  * Alla elinstallationsarbeten ska utföras av ett bolag som är registrerat hos
  Elsäkerhetsverket. Det går att själv kontrollera att bolaget är registrerat och
  godkänt på verkets hemsida. Efter utförd elinstallation ska bolaget ge
  dokumentation på utfört arbete som du som beställare är skyldig att kunna
  uppvisa vid eventuell förfrågan från styrelsen eller fastighetsförvaltaren.

Underhåll och reparationer

I stadgarna finns en förteckning över vad du respektive föreningen ansvarar för när det gäller underhåll och reparationer i lägenheten.

Felanmälan

BRF Skutan anlitar Fastighetsbolaget Stockholmia för att förvaltar fastigheten. I fall ni måste felanmäla en sak i lägenheten så nå ni Stockholmia enligt nedanstående:

Återigen, varmt välkommen till BRF Skutan 27.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen